V súlade s § 109 ods. 8 zákona NRSR č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je: Jean Charles Vanbeselaere Humenská 49/A, 04011 Košice-Západ  IČO: 477 58 562, Osoba zapísaná v Živnostenskom registri pod číslom 820-77418, vydal Okresný úrad Košice dňa 9.4.2014. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „My“ alebo „Spoločnosť“) je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne www.cafedeparis.sk (ďalej len ako „webová stránka“). Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

E-mail: info@cafedeparis.sk    

 

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom.

 

 1. Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové  súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napríklad prezradia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 

Dobrovoľné cookies:

 • Štatistiky/výkonné

pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.


 • Marketingové (reklamné)

Súbory cookie reklamy sa používajú na zabezpečenie relevantných reklám a marketingových kampaní pre návštevníkov. Tieto cookies sledujú návštevníkov naprieč webovými stránkami a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám.

 

 1. Čo ak nechcem používať súbory cookies?

Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

Postup pri odstránení cookies:

Návody pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

 • Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 • Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 • Opera:help.opera.com
 • Safari:support.apple.com

 

Využívame tieto cookies.

 

Potrebné/nutné

Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Označenie

Účel/kategória 

Platnosť

Poskytovateľ 

rc::a

nevyhnutné 

Rozpoznáva ľudského návštevníka od robota.

Persistent

google.com

rc::c

nevyhnutné 

Rozpoznáva ľudského návštevníka od robota.

Persistent

Google.com

CookieConsent

nevyhnutné 


Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu

1 rok

cafedeparis.sk

cookies.js

Určuje, či návštevník prijal políčko súhlasu s cookies. Tým sa zabezpečí, že pri opätovnom zadaní sa už nebude znova zobrazovať pole súhlasu so súbormi cookie.

Session

cafedeparis.sk

elementor

Používa sa v kontexte s témou WordPress webovej stránky. Súbor cookie umožňuje vlastníkovi webovej stránky implementovať alebo meniť obsah webovej stránky v reálnom čase.

Persistent

cafedeparis.sk

wc_cart_hash_#

 

Persistent

cafedeparis.sk

wc_fragments_#

 

Session

cafedeparis.sk

woocommerce_items_in_cart

Ukladanie tovaru do nákupného košíka.

Session

cafedeparis.sk

woocommerce_cart_hash

Ukladanie tovaru do nákupného košíka.

Session

cafedeparis.sk

wp_woocommerce_session_#

Ukladanie vykonaných akcií na webovej stránke.

1 deň

cafedeparis.sk

wc_cart_created

Ukladanie vykonaných akcií na webovej stránke.

Session

cafedeparis.sk

_ga_#

Používa sa službou Google Analytics na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil webovú stránku, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.

2 Roky

cafedeparis.sk

_ga

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

2 Roky

facebook.com

_fbp

Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiace

cafedeparis.sk

fr

Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiace

facebook.com

tr

Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

Session

facebook.com

 1. Právne základy cookies a tretie strany

Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné), používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie zobrazenie našej stránky a  používame ich na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.  

 

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete), spracúvame osobné údaje na právnom základe Súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.